В програмі твори Б. Холла, Дж. Доарта, Ф. Глосса, Л. Брауера, С. Боха та Д. Кеснера