Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПЕРЕКЛАД, КРИТИКА», яка має відбутися у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 10–11 листопада 2021 року.
Плануються такі напрями роботи конференції:
  • теоретичні аспекти наукової предметизації літературного твору;
  • методологія літературознавчого пізнання;
  • художній переклад у теоретичному та практичному вимірах;
  • проблеми генології: рід – жанр – твір;
  • літературна критика в структурі буття літературного твору;
  • горизонти художньої інтерпретації у контексті міжособистісного, інтермедіального, міжкультурного діалогу;
  • ПОСТ і МЕТА у просторі художніх експериментів сьогодення;
  • творчість Б. Брехта та її наукова і мистецька рецепція.

Термін подання заявок продовжено до 20 вересня 2021 року. Статті, створені на основі доповідей, можуть бути опубліковані у «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки» (наукове фахове видання категорії «Б»; наказ Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020, № 1188).

Термін подання статей – 1 жовтня 2021 року.

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська, польська.

Контакти:

Астрахан Наталія Іванівна, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури: телефон 0962306179, електронна адреса: [email protected]

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури: Житомирський державний університет імені Івана Франка, навчально-науковий інститут іноземної філології, вул. Пушкінська, 49, навчальний корпус № 2, ауд. 32, м. Житомир, 10008; електронна адреса: [email protected]

https://zu.edu.ua/doc/konf-10112021.pdf