Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості „Три кроки” орієнтована на гармонізацію стосунків між людьми, на підвищення адаптивності людини у світі, на забезпечення психологічної комфортності особистості. Розвиток здібностей – це засіб досягнення цієї мети. Програма може розпочинатися і в початкових, і в середніх, і в старших класах. Звичайно, при тому, що основні „кроки” цієї програми залишаються однаковими, методичне забезпечення має відрізнятися на основі врахування особливостей вікового і соціального розвитку дітей.

Перший крок. Завдання педагогічного колективу – зробити так, щоб кожен учень був успішним в якомусь виді діяльності.

Другий крок. Робота педагогічного колективу має бути спрямована на те, щоб навчити учнів, вчителів та батьків поціновувати досягнення дітей, а дітей – приймати позитивну оцінку.

Третій крок. Завдання школи – зробити так, щоб на кожному ступені навчання (початкові, середні, старші класи) кожен учень хоча б тричі був успішним у різних видах діяльності.

Особливість програми ціннісної підтримки розвитку здібностей і обдарованості «Три кроки» в порівнянні з іншими програмами з подібними завданнями полягає в кількох принципових відмінностях:

у програмі «Три кроки» не робляться особливі акценти на вдосконаленні винятково учбової діяльності учнів, натомість пропонується більшою мірою зосередитись на створенні розвивального середовища, яке сприяло б мобілізації суб’єктної активності особистості, спрямованої на розвиток здібностей у різних видах діяльності;

на етапі розвитку здібностей як розвивальні розглядаються переважно ситуаційні чинники (соціальні, діяльнісні та вікові) у їх взаємопроникненні та взаємодії;

на етапі розвитку обдарованості (як вищого рівня розвитку здібностей) розвивальні впливи здійснюються через ціннісну регуляцію розвитку і саморозвитку особистості;

для підтримки розвитку здібностей та обдарованості застосовується рефлексивна актуалізація ціннісного досвіду учнів, підтримка референтних осіб, створення ситуацій успіху та взаємного поцінування досягнень всіх, без винятків, учнів, розширення чи видозміна поля діяльностей ще до настання ціннісно-мотиваційної виснаженості.

Напрямки роботи семінару:

 • Розвиток здібностей: особистісний підхід

 • Ціннісна підтримка: зміст і методи

 • Динаміка здібностей: з досвіду роботи педагогів

 • Особистісно-ціннісні аспекти розвитку творчих здібностей

 • Розвиток здібностей у системі інклюзивної освіти

  Регламент роботи:

  10.00 -10.30

  реєстрація учасників семінару

  10.30

  відкриття семінару

  10.30 -12.00

  теоретичні повідомлення

  12.00 -12.30

  перерва

  12.30 -14.00

  психологічно-аксеологічне інтерв’ю з обдарованими дітьми та обмін досвідом роботи

  14.00 -14.30

  підведення підсумків

  Програмою семінару передбачено виступи науковців за результатами досліджень, а також презентація майстер-класів та воркшопів.

  Особливість цього семінару – це розвиток здібностей у системі інклюзивної освіти.

  мова семінару – українська

  доповідь – до 25 хвилин

  виступ-повідомлення – до 10 хвилин

  Як нас знайти:

  Семінар відбудеться на базі Озерненської гімназії Житомирського району Житомирської області.  Проїзд до смт. Озерне - з автостанції «Житній ринок» автобусом № 115 (до кінцевої зупинки)

  12443, Житомирський район, Житомирська область, смт Озерне, вул. Авіаційна