Актуальність в незалежній фаховій науково-правовій експертизі зростає в мовах сьогодення ведення бізнесу. Експертний висновок незалежної фахової науково-правової експертизи має широке застосування. Так, завдяки експертному висновку є всі підстави:

  • довести правильність своєї правової позиції в суді або вирішити проблему ще на стадії досудового врегульовання;
  • захистити свої права та інтереси у разі відсутності чіткої регламентації в правовій чи договірній нормі;
  • довести та ініціювати необхідність внесення змін до договору (контракту) посилаючись на обґрунтування істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладанні договору (контракту);
  • оцінити та знизити ризики перед ухвалення стратегічних або управлінських рішень і уникнути помилок;
  • довести належність виконання зобов’язань чи навпаки їх припинення;
  • довести звільнення від відповідальності посилаючись на обґрунтування обставин, за які жодна зі сторін контракту (договору) не відповідає.

Експертний висновок незалежної фахової науково-правової експертизи усуває потребу в більшості випадків вирішувати питання в суді, бо враховуючи та довіряючи обґрунтуванням та висновкам фахових експертів сторони самі приймають такі рішення. Перевагами в цьому є економія часу, коштів, збереження партнерських стосунків і насамперед вирішення практичної проблеми, яка ускладнює діяльність чи правовідносини, в яких перебувають сторони.

У ТОВ «НФЕ» незалежна фахова науково-правова експертиза проводиться за авторською методикою дослідження, що була напрацьована тривалим досвідом наукових досліджень, тому  експертні висновки (результати такої експертизи) різняться відповідною індивідуальністю. А потребу в замовлені таких експертиз підсилює систематичне вирішення нестандартних бізнес-ситуацій.

Характерною особливістю незалежної фахової науково-правової експертизи є вимога про те, що участь у її проведенні бере не менше трьох вчених та саме тих, які  володіють знаннями та досвідом у відповідному питанні. Питання, що має бути досліджено, має стосуватися насамперед їх наукової спеціальності та їх наукових досліджень за відповідним напрямком. Такий підхід в дослідженні виключає суб’єктивність результату. Крім того, в процесі такої експертизи використовуються в такій сукупності наукові методи і способи аналізу, що комбінація їх застосування дає можливість правильно з’ясувати проблему в господарській діяльності (бізнесу) та показати шляхи її вирішення.

Широкого поширення на практиці набула незалежна фахова науково-правова експертиза щодо:

  • неофіційного компетентного тлумачення  правових чи договірних норм або обґрунтування проблем їх застосування;
  • обґрунтування істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладанні договору (контракту);
  • обґрунтування обставин, за які жодна зі сторін договору (контракту) не відповідає;
  • обґрунтування наявності підстав для проведення переговорної процедури закупівлі.

Під час проведення незалежної фахової науково-правової експертизи вченими в галузі юридичних наук за науковою спеціальністю: 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та науковою спеціальністю: 12.00.04 - господарське право; господарський процес, завдяки неофіційному компетентному тлумаченню договірної норми, доведено відсутність підстави для вимоги позикодавця про дострокове повернення наданої позики в повному обсязі за рахунок коштів гаранта та наявність підстави для вимоги позичальника про перенесення платежів на інші терміни в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього (позичальника) причин, пов’язаних з виконанням контрактів, угод за договором позики.

За результатами незалежної фахової науково-правової експертизи, яку проведено вченими в галузі юридичних наук за науковою спеціальністю: 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, доведено, що раптовим посиленням контролю за експортом товарів подвійного призначення, потрапляння товару, що поставляється, на експортний холд відповідно до правил, визначених державним органом країни, резидентом якої є експортер, а також порушенням виробничих та логістичних ланцюгів з поставок комплектуючих для виготовлення зазначеного товару через суворі обмежувальні заходи, спричинені стрімким зростанням чисельності захворювань на короновірусну хворобу (Covid-19) у світі, суттєво ускладнено виконання зобов’язань постачальником за договором і виправдано вимагає збалансування майнових інтересів сторін продовженням строку поставки товару та є беззаперечним наслідком зміни істотних умов договору, бо виключається можливість здійснення тих зобов’язань, на які сторони розраховували в момент укладання правочину.

Обґрунтування істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладанні договору (контракту), є найпоширенішим предметом досліджень незалежної фахової науково-правової експертизи.

В окремих випадках виникає потреба в досліджені впливу дії обставин, за які жодна зі сторін договору (контракту) не відповідає. Так, в процесі незалежної фахової науково-правової експертизи, проведеної вченими в галузі юридичних наук за науковою спеціальністю (цивільне право) доведено, що законодавчо встановленими заборонами та обмеженнями на території Сербії, чинність яких засвідчена регіональною торгово-промисловою палатою Расинського округу Сербії, фактично унеможливлено виконання зобов’язань продавця (імпортера) за договором купівлі-продажу та є беззаперечним наслідком впливу дії форс-мажорних обставин, виключаючи можливість своєчасного отримання того на що сторони розраховували при укладанні правочинну, а також те, що належним доказом засвідчення форс-мажорних обставин є документ, виданий регіональною торгово-промисловою палатою Расинського округу Сербії.

Кожна незалежна фахова науково-правова експертиза спрямована на встановлення об’єктивності та окреслення шляхів вирішення практичних проблем, що виникають в бізнесі. Тривалість проведення незалежної фахової науково-правової експертизи від 3 (трьох) до 7 (семи) робочих днів, що залежить від складності предмета дослідження та кількості документів, які потребують аналізу.