В освітньому процесі  головну роль відіграє навчальна література та додаткові посібники різного спрямування: гуманітарного, математичного, природничого тощо. Найчастіше у школах використовують розроблені спеціалістами зошити для практичних робіт та зошити для лабораторних робіт. Саме тому для педагогів варто знати, як правильно оформлювати і вести ці зошити, а також ознайомлювати учнів із цими рекомендаціями.
Як відомо, практичні та лабораторні роботи - це заняття, які спрямовані на закріплення знань і практичних умінь учнів, розвиток навичок робити правильні висновки за результатами практичних і лабораторних робіт, виховання культури оформлення документів. Ці роботи з використанням інструкцій учні виконують індивідуально. У такому випадку кожна дитина набуває необхідних практичних умінь. І тільки у деяких роботах, де використовується обладнання, а також передбачається здійснення багатьох операцій, робота може виконуватися групою учнів. Однак, так чи інакше звіт по виконанні лабораторної чи практичної роботи оформляється кожним учнем індивідуально.

Як уже зазначалось, для звітів по лабораторних роботах існує зошит для лабораторних робіт, а для звітів по практичних - зошит для практичних робіт. Зазвичай це не товсті зошити, товщиною у 24-32 листи. Ці зошити перевіряються учителем після кожної проведеної роботи. Оцінка виставляється кожному учню з обов'язковим занесенням у класний журнал.
При виставленні оцінки у зошиті для лабораторної чи практичної роботи педагог має звертати увагу на наступні моменти: самостійність виконаної роботи,її об'єм та якість, правильність вирішення задач та написання висновків. На зниження оцінки повинні впливати помилки, допущені учнем у процесі виконання роботи, а також відсутність охайності при її оформленні.

Учні мають знати, що від попередньої лабораторної або практичної необхідно робити відступ на 2-3 сантиметри і записувати дату поточної роботи. Далі, кожного разу з нової стрічки, вказувати тему, мету і обладнання, що виикористовується. Після стрічки "Хід роботи" слідує поетапний опис усього процесу.
Оформлення висновків має бути лаконічним, а відповіді на поставлені у роботі питання логічними і чіткими. Малюнки, таблиці, схеми слід виконувати акуратно, ні в якому разі не виходячи за накреслене у зошиті для лабораторних чи практичних робіт поле.